ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 aspire สุขุมวิท 48

       เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  นิติบุคคลอาคารชุด aspire สุขุมวิท 48 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.