ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา – ประชาชื่น

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย เวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ลานจอดรถชั้น P3A โดยการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.