ร่วมงานกับเรา Vertiplus98

ผู้จัดการอาคาร (ถนนรัตนาธิเบศร์) ด่วน!!!

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • ถนนรัตนาธิเบศร์

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • รู้ระบบงานช่างอาคารเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์ช่างหัวหน้าอาคาร 1 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

 

ลักษณะการทำงาน

 • บริหารอาคาร
 • บริหารทีมงานภายในอาคาร
 • บริหารการซ่อมบำรุงภายในอาคาร
 • บริหารพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคาร
 • บริการอื่นๆให้แก่ผู้พักอาศัยภายในอาคาร

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดนักขัติฤกษ์ , ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กินเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.  099-621-1785 , 02-049-9194 คุณอึ่ง
group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.