บริษัท เวอร์ติพลัส 98 จำกัด (Vertiplus 98)

Vertiplus98 ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลคอนโด รวมทั้งให้บริการนิติบุคคลหมู่บ้าน เราเป็นบริหารบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคาร,บริหารจัดการหมู่บ้าน, รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด,จดทะเบียนนิติหมู่บ้าน, ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุด, ที่ปรึกษาบริหารหมู่บ้าน และบริการด้านวิศวกรรม โดยดำเนินการในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี

บริการของเรา

บริหารจัดการอาคารชุด / บริหารจัดการหมู่บ้าน

โครงการที่ดูแล

คอนโด

หมู่บ้าน

ควบคุมการบริหารจัดการอาคาร แบบมืออาชีพมีความเป็นมาตรฐาน ภายใต้งบประมาณอันเหมาะสมเพื่อให้งานบริหารอาคารเป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการเจ้าของร่วม ผู้เช่าพักอาศัยแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ความเป็นมืออาชีพเติมเต็มทุกความต้องการของคุณ”

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.