ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 เดอะ คีย์ พหลโยธิน

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คีย์ พหลโยธิน ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563  ณ ห้องฟิตเนส โดยการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.