รักษ์โลกไปกับ กระเป๋ารักษ์โลก Vertiplus98

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563  ทาง Vertiplus98 ได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อน จึงได้ริเริ่มโครงการ “รักษ์โลกไปกับ กระเป๋ารักษ์โลก Vertiplus98” โดยทางบริษัทฯ ได้มอบประเป๋ารักษ์โลก Vertiplus98 กับบุคคลต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการคอนโดริทึ่ม พหล-อารีย์, เดอะ คิวบ์ พลัส มีนบุรี เพื่อนำไปใช้ทดแทนถุงพลาสติก ซึ่งจะช่วยลดปัญหาโลกร้อนต่อไป

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.