การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ลีโว 2 ลาดพร้าว 18

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดลีโว 2 ลาดพร้าว 18 ร่วมกับ Vertiplus98 ได้จัดให้มีการอบรมซ้อมหนีไฟประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.