ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ริธึ่ม พหล-อารีย์

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ริธึ่ม พหล-อารีย์ ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.