ร่วมงานกับเรา Vertiplus98

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

ประจำคอนโด ณ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

สถานที่ปฏิบัติงาน

  • กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

คุณสมบัติ

– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6/ ปวช./ ปวส. / ปริญญาตรี คณะวารสารศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน, นิเทศศาสตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ได้ดี
– มีบุคลิคและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ได้ถูกต้องชัดเจน และรวดเร็ว
– มีปฏิภาณไหวพริบดี สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันที เมื่อเกิดการผิดพลาดในการสื่อสาร
– หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *

 

ลักษณะการทำงาน

– ศึกษางาน, กิจกรรม, นโยบาย, วัตถุประสงค์ และความต้องการ เพื่อให้ได้ข้อมูลมาใช้ในการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์
– จัดทำผลิตภัณฑ์, ข่าวสารที่จะประชาสัมพันธ์ เช่น สิ่งพิมพ์, กิจกรรม เพื่อจัดทำข่าวสารเผยแพร่ในสื่อต่าง ๆ ให้กับผู้พักอาศัยในคอนโด
– เรียบเรียงข้อความ, เนื้อหาที่เหมาะสมกับการประชาสัมพันธ์ โดยให้เกิดความรู้สึกเชื่อถือ สร้างความนิยมและดึงดูดใจ
– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

  • ประกันสังคม
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • วันหยุดนักขัตฤกษ์ , ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย
  • ปรับเงินเดือนประจำปี
  • โบนัสประจำปี
  • กินเลี้ยงประจำปี
  • เครื่องแบบพนักงาน
ติดต่อฝ่ายบุคคล

– โทร. 099-621-1785 , 02-049-9194 คุณอึ่ง
– E-mail : thitipa.s@vertiplus98.co.th
– Line ID : hrvertiplus98
group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.