ทำบุญประจำปี 2563 คอนโด Chewathai Interchange

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา คอนโด Chewathai Interchange ได้จัดให้มีการทำบุญคอนโด โดยทางนิติฯ ได้มีความห่วงใยต่อผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน จึงได้จัดจุดลงทะเบียนและพร้อมตรวจสุขภาพผู้ร่วมงานทุกท่าน เพื่อเป็นการป้องกันโรค Covid-19 ซึ่งการทำบุญดังกล่าวก็ผ่านไปได้ด้วยดี อีกทั้งทางผู้บริหาร Vertiplus98 ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.