ทำบุญ, ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2566 The Line พหลโยธิน พาร์ค A

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด The Line พหลโยธิน พาร์ค A ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการทำบุญประจำปี, ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.