ทำบุญบริษัท Vertiplus98 ประจำปี 2566

      เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงานส่วนกลาง Vertipolus98 ได้จัดให้มีการทำบุญบริษัท ประจำปี 2566 โดยก่อนการทำบุญ ได้ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสำคัญคือ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการต่อไป

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.