การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 เดอะคีย์ พหลโยธิน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคีย์ พหลโยธิน ซึ่งบริหารงานโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.