เชื้อไวรัสโควิด 19 (โคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่)

  • เชื้อก่อโรค Coronavirus สายพันธุ์ใหม่  เชื้อไวรัสนี้มีชื่อเฉพาะว่า 2019-nCoV
  • การก่อโรค คาดว่าการแพร่เชื้อมาจากค้างคาวสู่มนุษย์ โดยเมืองที่มีการระบาดครั้งแรกคือเมือง Wuhan ในประเทศจีน
group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.