ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค A

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะไลน์ พหลโยธิน พาร์ค A ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2565 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.