ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา

       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นทริค ซีน รัชวิภา ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.