ฝึกซ้อมและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 ริธื่ม พหลฯ-อารีย์

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดริธื่ม พหลฯ-อารีย์ ซึ่งบริหารงานโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.