ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 CITYSENSE เพชรเกษม 69

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา  นิติบุคคลอาคารชุด CITYSENSE เพชรเกษม 69 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.