ทำบุญ-ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการทำบุญ, ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2566 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.