ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย ปาร์ค แยกเกษตร ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.