ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 แอสปายรัตนาธิเบศร์ 2

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด แอสปายรัตนาธิเบศร์ 2 ซึ่งบริหารงานโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมดับเพลิง ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.