การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 ศุภาลัยเวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดศุภาลัยเวอเรนด้า รัชวิภา-ประชาชื่น ซึ่งบริหารงานโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยและซ้อมอพยพหนีไฟ/แผนฉุกเฉิน ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.