อบรมหลักสูตร บทบาทของผู้จัดการอาคาร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของทีม Vertiplus98

         รอยยิ้มของลูกบ้าน คือสิ่งที่ Vertiplus98 ถือเป็นหน้าที่หลัก ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการ เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทางบริษัทได้ตั้งขึ้น

เมื่อวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ทาง Vertiplus98 ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรบทบาทของผู้จัดการอาคาร เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของทีม เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้พร้อมในการปฎิบัติงาน อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.