ทำบุญประจำปี 2563 คอนโดริทึ่ม พหล-อารีย์

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราค 2563 ที่ผ่านมา คอนโดริทึ่ม พหล-อารีย์ ได้จัดให้มีการทำบุญคอนโด โดยในงานดังกล่าว มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยในงานดังกล่าวได้มีผู้บริหารและพนักงานของ Vertiplus98 ร่วมในงานดังกล่าวด้วย

พระสงฆ์นั่งที่อาศนะ

พระสงฆ์ฉันภัตตาหาร

พระสงฆ์พร้อมญาติโยมในคอนโด ฯ

จุดลงทะเบียน

ญาติโยมในคอนโดฯ ไหว้พระ

ญาติโยมในคอนโดฯ ไหว้พระ

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.