กิจกรรมซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2563 เดอะ เอสเตส ท่าพระ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดเดอะ เอสเตส ท่าพระ ซึ่งบริหารงานโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการซ้อมหนีไฟ ประจำปี 2563 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.