ร่วมงานกับเรา Vertiplus98

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 

จำนวนที่รับ : 1 อัตรา

 

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปิดงบการเงินได้
 • สามารถใช้งานโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปได้
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่าง ๆ ได้
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ *

 

ลักษณะการทำงาน

 • ปิดงบประจำเดือน
 • ควบคุม /ตรวจสอบการออกใบแจ้งหนี้
 • ตรวจสอบ/รวบรวมเอกสารการจ่ายเงินของนิติฯ คอนโด
 • จัดเตรียมเอกสารด้านบัญชี เพื่อทำรายงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ , ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กินเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ติดต่อฝ่ายบุคคล โทร.  099-621-1785 , 02-049-9194 คุณอึ่ง
group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.