ร่วมงานกับเรา Vertiplus98

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ตึกชิโน-ไทย) ด่วน!!!

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • อาคารชิโน-ไทยทาวเวอร์ ใกล้แยกอโศก

 

คุณสมบัติ 

 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษา สาขาการจัดการทรัพยากรบุคคล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีทัศนคติ / แนวคิดด้านบวก
 • หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ลักษณะการทำงาน

 • จัดหา / วางแผนบุคลากรที่จะประจำหน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท
 • วางแผน, มอบหมายภาระกิจ ประจำหน่วยงานต่าง ๆ
 • วางแผน / จัดทำระบบเงินเดือนพนักงาน
 • กำหนดแนวทาง และระบบในการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของบริษัท
 • ควบคุม / ดูแลให้การจ้างงานถูกต้องตามกฏหมาย
 • สรุปข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลากรและนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 • ตรวจสอบ, การวิเคราะห์ความต้องการการพัฒนา/ฝึกอบรม วางแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร
 • อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ , ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กินเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ติดต่อฝ่ายบุคคล

โทร. 099-621-1785 , 02-049-9194 คุณอึ่ง
group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.