ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 แอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด แอสปาย รัตนาธิเบศร์ 2 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.