ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 เดอะ คิวบ์ มีนบุรี

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คิวบ์ มีนบุรี ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2564 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.