ทำบุญประจำปี 2563 คอนโด The Cube Plus Minburi

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา คอนโด The Cube Plus Minburi ได้จัดให้มีการทำบุญอาคารประจำปี 2563 โดยในงานดังกล่าว ได้มีผู้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยในงานดังกล่าวได้มีผู้บริหารและพนักงานของ Vertiplus98 ร่วมงานดังกล่าวด้วย

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.