มาตรการคืนค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นวันแรกที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า โดยสามารถดำเนินการได้ที่

โดยขั้นตอนจะเป็นดังต่อไปนี้

  1.  กรอกชื่อ-นามสกุล
  2.  กรอกหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า
  3.  กรอกหมายเลขบัตรประชาชน
  4.  ทำตามชั้นตอนให้ครบถ้วน
  5.  รอรับเงินตามช่องทางที่ระบุไว้

[c]

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.