ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

       เมื่อวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด พลัมคอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3 ซึ่งบริหารงานโดย Vertiplus98 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ทางนิติฯ จึงได้จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.