ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 คิวเฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุดคิวเฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.