ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เซ็นทริค ซีน รัชวิภา

       เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เซ็นทริค ซีน รัชวิภา ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำปี 2564 ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมในครั้งนี้

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.