อบรมหลักสูตรบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ Vertiplus98

      รอยยิ้มของลูกบ้าน คือสิ่งที่ Vertiplus98 ถือเป็นหน้าที่หลัก ดังนั้นการพัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการบริการ เป็นเป้าหมายหนึ่งที่ทางบริษัทได้ตั้งขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ทาง Vertiplus98 ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการที่เป็นเลิศ เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เช่น การเต่งตัวที่เหมาะสม เพื่อพร้อมในการปฎิบัติงาน พฤติกรรมที่เหมาะสม ทั้งทางด้าน mindset และการสื่อสาร อันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่อไป

      ทั้งนี้ การอบรมจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้ เราจะมีการสุ่มเช็ค เพื่อให้มั่นใจว่า ลูกบ้านของเราจะได้รับการบริการ ที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งวิทยากรที่เชิญมาทั้งสองท่าน มีประสบการณ์ด้านการบริการบนสายการบิน และ อีกท่านเป็นผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการโค้ชให้กับผู้บริหารระดับสูง จากประเทศเยอรมันนี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.