ประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมคร้้งที่ 1/2563 ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ศุภาลัย พรีเมียร์ เพลส ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเจ้าของร่วมคร้้งที่ 1/2563 ซึ่งการประชุมดังกล่าว ได้จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถเข้าร่วมประชุมระบบ Online ได้ด้วย โดยการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.