ทำบุญประจำปี 2563 คอนโดศุภาลัย ปาร์ค เกษตร

      เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มกราค 2563 ที่ผ่านมา คอนโดศุภาลัย ปาร์ค เกษตร ได้จัดให้มีการทำบุญอาคารประจำปี 2563 โดยในงานดังกล่าว ได้มีผู้ร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก โดยในงานดังกล่าวได้มีผู้บริหารและพนักงานของ Vertiplus98 ร่วมงานดังกล่าวด้วย

ผู้ร่วมงานใส่บาตรแด่พระสงฆ์

ผู้บริหาร Vertiplus98 ตักบาตรแด่พระสงฆ์

พนักงาน Vertiplus98 และผุ้ร่วมงานตักบาตรแด่พระสงฆ์

โฆษกในพิธีกล่าวเปิดงาน

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

Vertiplus98

ตัวแทนผู้ร่วมงานถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

ตัวแทนผู้ร่วมงานถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์รับสังฆทาน อนุโมทนา ให้พร

พนักงาน Vertiplus98 จุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธฺ์

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

แขกคนพิเศษ ไหว้พระรับพร

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.