ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วมประจำปี 2563 คอนโด Supalai Premier Place

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด Supalai Premier Place ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าวลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.