ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เดอะ คิวบ์ มีนบุรี

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ คิวบ์ มีนบุรี ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563 โดยการประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.