งานเลี้ยงประจำปี Vertiplus98 Cowboy and Girl Night Party 2022

      เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 Vertiplus98 ได้จัดให้มีงานเลี้ยงประจำปี ณ นาทอง เทอเรส บาร์ แอนด์ เรสเตอรองค์ โดยมาใน theme Cowboy and Girl night party  โดยในงานดังกล่าว ทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีการจับสลากของรองวัล และมอบรางวัลต่าง ๆ ให้แก่พนักงาน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการต่อไป

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.