ร่วมงานกับเรา Vertiplus98

หัวหน้าช่างประจำอาคาร

สถานที่ปฏิบัติงาน

 • กรุงเทพฯ

 

คุณสมบัติ 

 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีภาวะผู้นำ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • รู้ระบบงานช่างอาคารเป็นอย่างดี
 • ประสบการณ์หัวหน้าช่างประจำอาคาร 2 ปีขึ้นไป
 • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์

 

ลักษณะการทำงาน 

 • จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจ หรือบำรุงรักษาระบบอุปกรณ์
 • ควบคุมระบบและอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร
 • ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร
 • บันทึกการใช้งานของสาธารณูปโภคต่าง ๆ ของอาคาร
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ , ลาพักร้อน, ลากิจ, ลาป่วย
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • โบนัสประจำปี
 • กินเลี้ยงประจำปี
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
ติดต่อฝ่ายบุคคล

– โทร. 099-621-1785 , 02-049-9194 คุณอึ่ง
– E-mail : thitipa.s@vertiplus98.co.th
– Line ID : hrvertiplus98
group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.