เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เวอร์ติพลัส 98 จำกัด (Vertiplus 98)

ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้าน บริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย ในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี

ด้วยการเติบโตทางธุรกิจ ของบริษัท เวอร์ติพลัส98 จำกัด (Vertiplus98) จัดตั้งบริษัทด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเติบโต ของงานบริหารอาคารและหมู่บ้าน เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการจัดการอาคารพักอาศัย ทีมงานมีความมุ่งมันในการทำหน้าที่ดูแล ควบคุมการบริหารจัดการอาคาร แบบมืออาชีพมีความเป็นมาตรฐาน ภายใต้งบประมาณอันเหมาะสมเพื่อให้งานบริหารอาคารเป็นไปอย่างมี่ ประสิทธิภาพสร้างความประทับใจและตอบสนองความต้องการเจ้าของร่วม ผู้เช่าพักอาศัยแบบครบวงจร ภายใต้แนวคิด “ความเป็นมืออาชีพเติมเต็มทุกความต้องการของคุณ”

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.