ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563 Q House Condo Sukhumvit 79

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด คิว เฮ้าส์ คอนโด สุขุมวิท 79 ซึ่งบริหารงานโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งการฝึกซ้อมดังกล่าว สามารถดำเนินการลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.