ประชุมใหญ่ Online ประจำปี 2566 พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา  นิติบุคคลอาคารชุด พลัม คอนโด พหลโยธิน 89 เฟส 3 ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online ซึ่งทำให้การประชุมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.