ทำบุญประจำปี 2563 คอนโด Centric Scene Ratchavipha

     เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา คอนโด Centric Scene Ratchavipha ได้จัดให้มีการทำบุญคอนโด โดยในงานดังกล่าว มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก อีกทั้งทางผู้บริหารและพนักงาน Vertiplus98 ได้เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย

พระพุทธรูปประดิษฐาน ณ โต๊ะหมู่บูชา

อาสนะพร้อม

ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

ประธานในพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์

ตัวแทนในพิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์

ตัวแทนในพิธีประเคนภัตตาหารแด่พระสงฆ์

ผู้บริหาร Vertiplus98 ได้ร่วมถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

ตัวแทนผู้ร่วมงานถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์

พระสงฆ์พรมน้ำมนต์ให้พร

ประธานในพิธีร่วมอนุโมธนาในส้ังฆทานที่จะถวายแด่พระสงฆ์

ผู้ร่วมงานได้อนุโมธนาในส้ังฆทานที่จะถวายแด่พระสงฆ์

ผู้ร่วมงานได้อนุโมธนาในส้ังฆทานที่จะถวายแด่พระสงฆ์

พนักงาน Vertiplus98 ร่วมอนุโมธนาในส้ังฆทานที่จะถวายแด่พระสงฆ์

ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร

ผู้ร่วมงานร่วมรับประทานอาหาร

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.