ทำบุญประจำปี 2565 ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศภาคม 2565 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด ชีวาทัย อินเตอร์เชนจ์ ซึ่งบริหารจัดการโดย Vertiplus98 ได้จัดให้มีการทำบุญประจำปี 2565 ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และต้องขอขอบคุณเจ้าของร่วมอาคารชุดทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือในครั้งนี้

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.