ทำบุญประจำปีบริษัท Vertiplus98

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและพนักงาน Vertipolus98 ได้จัดให้มีการทำบุญประจำปีของบริษัท โดยก่อนการทำบุญ ได้ทำการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสำคัญคือ ทำบุญเลี้ยงเพลพระ เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินกิจการต่อไป

พระสงฆ์นั่งที่อาสนะ

คุณพรสิทธิ์เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

คุณคิม, คุณพรสิทธิ์ถวายน้ำชาแด่พระสงฆ์

อาสนะพร้อม

สังฆทานสำหรับถวายแด่พระสงฆ์

Vertiplus98

พนักงาน Vertiplus98 ไว้พระรับพร

พนักงาน Vertiplus98 ไว้พระรับพร

ผู้บริหาร, พนักงาน Vertiplus98 ไว้พระรับพร

พนักงาน Vertiplus98 จุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธฺ์

จุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์

แขกคนพิเศษ ไหว้พระรับพร

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.