ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2562 เดอะ เอสเตท ท่าพระ

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เอสเตท ท่าพระ ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2562 ณ ลานจอดรถ ชั้น 1 โดยการประชุมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

group-5@3x

© 2024 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.