บริษัท เวอร์ติพลัส 98 จำกัด (Vertiplus 98)

Vertiplus98 ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีประสบการณ์ในด้านนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลคอนโด รวมทั้งให้บริการนิติบุคคลหมู่บ้าน เราเป็นบริหารบริหารการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการอาคาร,บริหารจัดการหมู่บ้าน, รับจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด,จดทะเบียนนิติหมู่บ้าน, ที่ปรึกษาบริหารอาคารชุด, ที่ปรึกษาบริหารหมู่บ้าน และบริการด้านวิศวกรรม โดยดำเนินการในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.