เมื่อพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid-19) ในคอนโด

เมื่อพบหรือได้รับแจ้งว่ามีเจ้าของห้องชุดผู้พักอาศัยรวมถึงพนักงานเช่นเจ้าหน้าที่นิติบุคคลแม่บ้านรปภจนไปถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์ภายในคอนโดให้ผู้จัดการอาคารติดต่อกรมควบคุมโรคสายด่วน 1422

  1.  แยกผู้ติดเชื้อออกจากผู้อื่น
    1.1 กรณีเป็นเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ให้อยู่ภายในห้องพักตนเองเท่านั้น เพื่อรอให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคเข้ามาตรวจสอบการเพื่อรับตัวไปสถานพยาบาล
    1.2 กรณีเป็นเจ้าหน้าที่นิติบุคคล, แม่บ้าน, รปภ ไปจนถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์ภายในคอนโด ให้พนักงานหยุดงานทันที เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมโรคเข้ามาตรวจสอบอาการ เพื่อรับตัวประสานสถานพยาบาลรวมไปถึงผู้สัมผัสหรือใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวหยุดงานเพื่อกักตัวอยู่กับบ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อสังเกตอาการ
  2.  สอบถามผู้ติดเชื้อในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา ในการใช้บริการพื้นที่ภายในคอนโดส่วนไหนบ้าง ช่น มีการใช้พื้นที่ล็อบบี้, สระว่ายน้ำ, ห้องฟิตเนส รวมไปถึงมีการหรือพูดคุยซึ่งซึ่งหน้ากับบุคคลใดบ้าง เพื่อที่จะบันทึกข้อมูลและติดตามบุคคลกลุ่มเสี่ยงและติดตามอาการ
  3.  ประกาศแจ้งให้ผู้พักอาศัยคนอื่น ๆ เพื่อรับทราบเส้นทางพื้นที่ช่วงเวลาระยะ 14 วันที่ผ่านมา เพื่อให้ผู้พักอาศัยคนอื่น ๆ ที่เคยสัมผัสและเคยใช้บริการจากเส้นทางของผู้ติดเชื้อ เพื่อให้เข้ามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นิติหรือฝ่ายบริหารอาคาร และจะแจ้งกักตัวเพื่อสังเกตดูอาการของตนเองโดยให้อาศัยอยู่แผนกห้องชุด เท่านั้น
  4.  ทำการฆ่าเชื้อ พื้นที่ที่ผู้ติดเชื้อสัมผัส หรือจะใช้บริการในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมาทั้งหมด

หมายเหตุ เมื่อยืนยันการพบผู้ติดเชื้อแล้ว ผู้จัดการอาคารและฝ่ายบริหาร จะต้องทำงานร่วมกับกรมควบคุมโรค และต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ที่เคยสัมผัส หรือเคยใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จะต้องให้ความร่วมมือ ตามคำสั่งของกรมควบคุมโรค

group-5@3x

© 2023 Vertiplus98 Co., Ltd. All rights reserved.